Pályázatok betűméret

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése


GOP-2011-2.1.1/A és KMOP-2011-1.2.1/A

A konstrukció célja a mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek és információs technológiai fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy versenyképességük javuljon és piaci helyzetük stabillá váljon. 

Rendelkezésre álló forrás:

 • GOP-2011-2.1.1/A: 30 Mrd Ft
 • KMOP-2011-1.2.1/A: 4 Mrd Ft

Pályázók köre: jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak a cégbíróságon bejegyzett:

 • jogi személyiségű gazdasági társaságok
 • jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok
 • szövetkezetk
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek:

 • a 800/2008/EK rendelet 1. számú melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek;
 • illetve, amelyek megfelelnek a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.  

Támogatás mértéke:

 • GOP-2011-2.1.1/A pályázati konstrukció keretében: az összes elszámolható költség max. 40%-a;
 • KMOP-2011-1.2.1/A pályázati konstrukció keretében:

  • Pest megye: az összes elszámolható költség max. 30%, illetve 35%-a;
  • Budapest: az összes elszámolható költség max. 10%, 20%, illetve 30%-a.

Támogatható tevékenységek:

 • Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának
 • Információs technológia-fejlesztés

Elszámolható költségek köre:

 • Új, egyenként min. nettó 200.000 Ft értékű tárgyi eszköz vételára;
 • Információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként min. nettó 30.000 Ft értékű hardver vételára;
 • Információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek vételára - max. a projekt összes elszámolható költségének 25%-a.

Pályzatok benyújtása: 2011. március 01-től 2011. december 31-ig lehetséges. 

  GOP_2011_211A.pdf