Pályázatok betűméret

Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára


GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B

A konstrukció célja kis- és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása egy pályázati projekt keretében annak érdekében, hogy ezen beruházások révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat foglalkoztathassanak és új piacokat szerezhessenek. A kiírás keretében előnyben részesülnek az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó fejlesztések. A vállalkozások minél több területet érintő fejlesztése céljából eszközbeszerzésre, illetve információs technológia-fejlesztésre lehet pályázni.

Rendelkezésre álló forrás: 

 • GOP-2011-2.1.1/B: 32 Mrd Ft
 • KMOP-2011-1.2.1/B: 4,28 Mrd Ft

Pályázók köre: jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak a cégbíróságon bejegyzett 

 • jogi személyiségű társaságok
 • jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok
 • szövetkezetek
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek: 

 • a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek;
 • illetve azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikor-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.

  Támogatás mértéke: 

  • GOP-2011.-2.1.1/B pályázati kiírás keretében: az összes elszámolható költség max. 35%-a;
   • KIVÉVE: Nyugat-Dunántúli régióban megvalósított projektek esetében az összes elszámolható költség max. 30%-a.
  • KMOP-2011-1.2.1/B pályázati kiírás keretében: 
   • Pest megyében megvalósuló projektek esetében: az összes elszámolható költség max. 30%, illetve 35%-a;
   • Budapesten megvalósuló projektek esetében: az összes elszámolható költség max. 10%, 20%, illetve 30%-a. (részletesen lsd. lent a Pályázati összefoglalóban)

  Támogatható tevékenységek köre: 

  • Regionális beruházási támogatásként:
   • Eszközbeszerzés;
   • Infrastruktrális és ingatlan beruházás;
   • Információs technológia-fejlesztés; 
   • Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
  • Csekély összegű támogatásként:
   • Piacra jutás;
   • Vállalati HR-fejlesztés;
   • Tanácsadás igánybevétele;
   • Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok beveztése és tanúsíttatása.

  Elszámolható tevékenységek köre: 

  • Regionális beruházási támogatásként:
   • Új, egyenként min. nettó  200.000 Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése;
   • Információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként min. nettó 30.000 Ft értékű hardver beszerzése;
   • Infrastrukturális és ingatlan beruházás (max. a projekt összes elszámolható költségének 40%-áig)
   • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége (max.  a projekt összes elszámolható költségének 10%-áig)
   • Információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzésének költségei.
  • Csekély összegű támogatásként (max. a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig):
   • Piacra jutás;
   • Vállalati HR-fejlesztés;
   • Tanácsadás igénybevétele;
   • Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése.
  Pályázatok benyújtása: 2011. március 11-től 2011. december 31-ig lehetséges.

   

    GOP_2011_211B KMOP-2011-121B.pdf