Pályázatok betűméret

Mikrovállalkozások fejlesztése


GOP-2011-2.1.1/M és KMOP-2011-1.2.1/M

A konstrukció célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes hitel együttes biztosítása révén segítse a mikrovállalkozásokat, hogy kis lépéssel fejlesszék a vállalkozásukat technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen keresztül. A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, hitelrészből és saját forrásból tevődik össze, amelyek összesen határozzák meg a pályázati projektértéket.

Rendelkezésre álló forrás:  

 • GOP-2011-2.1.1/M: 15+20 Mrd Ft (kb. 1500-2500 db pályázat / 2011-2013)
 • KMOP-2011-1.2.1/M: 3+6 Mrd Ft (kb. 750-3000 db pályázat / 2011-2013)

Pályázók köre:  Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak a cégbíróságon bejegyzett, mikrovállalkozásnak minősülő:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok
 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
 • SZJA hatálya alá nem tartozó egyéni vállalkozók (EVA)
 • szövetkezetek

akinek, vagy amelynek éves nettó árbevétele (egyéni vállalkozok eseten az adóalapba beszámított bevétele) a pályázat benyújtását megelőző, jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján nem haladja meg a 200 millió Ft-ot.

A pályázati kiírás keretében kizárólag a GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII/D, E es F vagy XII/A számú mellékleteiben felsorolt települések valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni. (városias környezet!)

Támogatás mértéke:  

 • Vissza nem térítendő támogatás mértéke: max. a pályázati projektérték 45%-a, legalább 1 millió Ft, de legfeljebb 4 millió Ft lehet.
 • Visszatérítendő támogatás mértéke: max. a pályázati projektérték 60%-a lehet,  legalább 1 millió Ft, de legfeljebb 8 millió Ft.

A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS MÉRTÉKE NEM HALADHATJA MEG A VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉT!

Elszámolható költségek köre: (Csekély összegű támogatásként):

1. Új, egyenként min. nettó 200.000 Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése
2. Információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként min. nettó 30.000 Ft értékű hardver beszerzése
3. Infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás
4. információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzésének költségei

Támogatás összege:  

 • Vissza nem térítendő támogatás esetében min. 1 millió Ft, max. 4 millió Ft
 • Visszatérítendő támogatás esetében min. 1 millió Ft, max. 8 millió Ft

A pályázatok benyújtása:  2011. március 01-től 2011. december 31-ig lehetséges.

  Mikrovállalkozások fejlesztése