Pályázatok betűméret

Telephelyfejlesztés 2011


A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKV-k) működési helyszínéül szolgáló telephelyek infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása. A pályázati kiírás a KKV-k működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni, a KKV-k versenyképességének megőrzése, fokozása érdekében, a foglalkoztatottság megtartása, javítása mellett.


Pályázók köre és a megvalósítás helyszíne:

A pályázati kiírás „A” részcéljára kizárólag  mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő; a „B” részcélra kizárólag mikro-vállalkozásnak minősülő alább felsorolt azon vállalkozások pályázhat-nak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző leg-utolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt:

• Jogi személyiségű vállalkozás (113-115,127,129,131,139)
• Jogi személyiség nélküli vállalkozás (211-213,226,227,229,231,232)
• Egyéb vállalat (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 721)

Nem támogatható kereskedelmi tevékenység,  pénzügyi szolgáltató tevékenység,  logisztikai beruházás,  turisztikai attrakció-, szálláshely-fejlesztés és vendéglátóipari szolgáltatás célját szolgáló beruházás, továbbá a tartós bérbeadási céllal történő ingatlanfejlesztés.

A „B” részcélra benyújtott pályázat esetén adott régió bármelyik településén megvalósítható a pályázati projekt, „A” részcél esetén csak meghatározott településeken (városian környezet)!

Támogatás mértéke:

 • Budapest: 20-30 %

 • Pest megye: 40-50 %

 • Nyugat-Dunántúl: 40-50 %

 • Közép-Dunántúl: 50 %

 • Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország: 50-60 %

Elszámolható költségek köre:

Támogatható tevékenységek (A – B cél esetén):

 1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

 2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

 3. Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása,

 4. Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása ahol az alapinfrastruktúra hiánya, ill. nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozás betelepülésének, működésének, illetve továbbfejlődésének.

 5. Eszközbeszerzés, eszköz lízing.

 6. Projekt előkészítés

B cél esetén továbbá:

 1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó épület bérlése.

 2. A pályázónál foglalkoztatott alkalmazottak számának növelése – bérköltség formájában.


Támogatás összege:
A cél esetén: Min. 10 millió Ft, max. 100 (150) millió Ft
B cél esetén: Min. 5 millió Ft, max. 20 millió Ft

A pályázatok benyújtása:
2011. június 30-tól 2011. augusztus 30-ig illetve 2011. december 30-ig (2. szakasz) lehetséges.

  Pályázati összefoglaló