Pályázatok betűméret

Vállalati innováció


GOP-2011-1.3.1/A; KMOP-2011-1.1.4/A; GOP-2011-1.3.1/B

A konstrukció célja olyan vállalkozások (beleértve az innovatív beszállítókat) és akkreditált klaszter tagvállalkozások technológiai innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek meglévő, piacképes termékek (beleértve az alkatrészt és/vagy részegységet), szolgáltatások, technológiák továbbfejlesztését vállalják. 

A pályázati kiírás hozzájárul a fejlesztéshez kapcsolódó termelési/szolgáltatási tevékenység bővítéséhez, a módosított termék/szolgáltatás piaci bevezetéséhez, formatervezéséhez és az iparjogvédelméhez is. 

Rendelkezésre álló forrás:

 • GOP-2011-1.3.1/A: 21 Mrd Ft;
 • GOP-2011-1.3.1/B: 12 Mrd Ft;
 • KMOP-2011-1.1.4/A: 6 Mrd Ft.

Pályázók köre: jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak a cégbíróságon bejegyzett

 • jogi személyiségű társaságok;
 • jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok;
 • szövetkezetek

feltéve, hogy

 • kettős könyvvitelt vezetnek, és
 • nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Támogatható tevékenységek:

 • K+F projekttámogatás, amelynek kötelezően a projekt részét kell képeznie:
  • Kísérleti fejlesztés
 • Regionális beruházási támogatás:
  • Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának
  • Infrastrukturális és ingatlan beruházás, kizárólag a GOP-2011-1.3.1/A és a GOP-2011-1.3.1/B pályázati kiírások esetében
  • Információs technológia-fejlesztés
  • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
 • Csekély összegű támogatás:
  • Piacra jutás támogatása
  • Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység

Elszámolható tevékenységek:

 • K+F projekttámogatás az összes elszámolható költség 50%-át meghaladóan.
  • Bérköltség - a projekt összes elszámolható költségének min. 15%-a
  • Eszközbeszerzés
  • Immateriális javak - a projekt összes elszámolható költségének 15%-áig
  • Igénybe vett szolgáltatás - a K+F projekttámogatás legfeljebb 20%-áig
  • Anyagköltség
 • Regionális beruházás:
  • Eszközbeszerzés
  • Információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó hardver beszerzése
  • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
  • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége - max. a projekt összes elszámolható költségének 10%-áig
  • Információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzésének költségei - max. a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig
 • Csekély összegű támogatás:
  • Piacra jutáshoz kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások 
  • Piacra jutáshoz kapcsolódó anyagköltségek
  • Piacra jutáshoz kapcsolódóan személyi jellegű ráfordítások
  • Iparjogvédelmi tevékenység - iparjogvédelmi szolgáltatások költsége és a kapcsolódó hatósági díjak

Pályázatok benyújtása: 2011. március 01-től 2011. december 31-ig lehetséges.